V rámci prohlídky školy budete mít možnost zúčastnit se dvou happeningových akcí. Historicky vzato, nejupřímnějšími doklady lidské přítomnosti jsou nápisy na zdech. My se o takové uchopení historie pokusíme hned ve dvou fázích.

Zeď vzpomínek bude prostorem v 2. patře staré budovy, kde budete moci zanechat konkrétní vzpomínku na událost, spolužáky, profesory, aktivity… prostě na cokoliv, co se Vám vybaví, když se řekne „Křenka“.

Všichni se zřejmě shodneme, že střední škola (ať už byla nazývána reálkou, gymnáziem nebo dvanáctiletkou) v nás zanechala svůj otisk. Otisk doby, mravů, politické nebo naopak zcela lidské situace… My se pokusíme škole tento otisk částečně vrátit – zeď před školní jídelnou vyzdobíme otisky našich rukou. Aby bylo „černé na bílém“ jasné, že si vše pamatujeme…