Budova na Křenové 36.

V roce 1907 jednopodlažní, v roce 1912 vysoká, v roce 1990 rozšířená do dvora, v roce 2001 dokonce rozšířená přes dvůr do ulice Cyrilské…

A co teprve učebny, kabinety, školní dvůr… Přijďte se podívat, jak šel čas s naší alma mater a jak místa, která si pamatujete, vypadají nyní!