Rádi bychom navázali na historickou tradici naší školy a oslavy 111. výročí jejího založení zahájili slavnostní mší v kostele na Křenové. Mší za všechny naše milé spolužáky a profesory, kteří si těch 111 let naší alma mater nemohou připomenout s námi.

Slavnostní mše proběhne v sobotu 6. října od 9 hodin a celebrovat ji bude biskup Mons. Pavel Konzbul, náš absolvent z roku 1984.

Hudebně mši doprovodí Pěvecký sbor Gymnázia Křenová.