Nejen zpěvem živ je člověk – ale I zpěvem! A proto si Vás dovolujeme pozvat do třídy, která se věnuje pěveckému sboru na naší škole, a to už od doby jeho vzniku v roce 1970.

Nejen, že budete moci zhlédnout fotografie z dávné i nedávné historie sboru, poslechnout si nahrávky, které se v průběhu let „neztratily“ a doputovaly až k nám, ale budete se moct zúčastnit jedinečného hudebního okamžiku, kdy se generace křenkovských zpěváků spojí v jeden sbor a společně si zazpívají několik písní. A ne, nebojte se, víc než o intonační dokonalost nám půjde o společný prožitek – protože Gaudeamus Igitur k nám prostě patří!