My všichni jsme prošli výukou volejbalu, basketbalu, florbalu, hráli jsme v hodinách ringo nebo nohejbal na školním dvoře…
Přijďte tentokrát vytvořit tu správnou diváckou kulisu na galerii ve velké tělocvičně, odkud se dá fandit jako o život.

V 15.30 totiž ve velké tělocvičně proběhne volejbalový miniturnaj, ve kterém se dočkáme souboje „křenkovských“ generací. V turnaji se střetnou 2 absolventské týmy – absolventi, kteří maturovali do roku 2010 a druhý tým budou tvořit absolventi maturující po tomto roce. Jejich soupeřem bude tým sestavený ze členů profesorského sboru. Hrát se bude vždy na 2 vítězné sety do 15 bodů.

Za profesorský sbor nastoupí hvězdný tým ve složení: Mgr. Igor Pánek, PaedDr. Josef Šuler, Mgr. Martin Šneidr, Mgr. Hana Vymazalová, Mgr. Vlaďka Hudečková, Mgr. Hana Odvárková, PaedDr. Vladimír Špaček