Nejen výborní studenti, ale i velcí talenti!

Vaši spolužáci, kamarádi. Někteří krásně zpívají, ladně tančí, hrají na hudební nástroj. Navíc se to nebojí ukázat světu a vystoupí na pódiu na školním dvoře.