Vyzkoušejte si své schopnosti v mnoha různých oblastech!

Na Den studentů se uskuteční mezitřídní týmová hra, kde si ověříte své vědomosti, logické myšlení, spolupráci a vynalézavost. Jednotlivé týmy poznají netradičním způsobem naši školu a ve hře se propojí různé středoškolské obory – od jazyků, historie, zeměpisu, tělocviku až po přírodní obory.