Velká celoškolní mezitřídní konfrontační soutěž.  Taková tu ještě nebyla!

Každá třída nominuje své excelentní týmy a dokážeme, že české školství dokáže perfektně připravit řešitele kvízových soutěží.